File #110: "Miriam Eduardo Tessie Salabert - Iowa 1962.jpg"

Miriam Eduardo Tessie Salabert - Iowa 1962.jpg